singing simpler

Här och nu


2 kommentarer

Framsteg i Fibromyalgiforskningen

Forskarna vid INTiDYN har funnit att fibromyalgipatienter har förändringar i huden på händerna (det undersökta området). De hittade en stor ökning av sensoriska nervtrådar på speciella ställen i hudens blodkärl, närmare bestämt i sk AV-shunts (AVS), vilket anses vara en logisk förklaring till varför de flesta fibromyalgipatienter har väldigt ömmande händer. Vidare tror forskarna att ett överskott av AVS kan störa regleringen av blodflödet i kroppen vilket kan orsaka att det bildas mjölksyra, vilket i sin tur skulle kunna ha trötthet och värk som följd. Denna teori stödjer även (på något sätt som jag inte orkar försöka förstå hur) varför vissa antidepressiva läkemedel har positiv effekt vid fibromyalgi.

Här finns en artikel som sammanfattar fynden och här finns en artikel med någon sorts förklarande liknelse från INTiDYN där de jämför kroppen med en bil och menar att AVS är kroppens motsvarighet till bilens termostat.

Jag vill påpeka att min engelska normalt inte täcker fackmedicin, så ovanstående sammanfattning är med reservation för eventuella feltolkningar.

 

Annonser